Dr Jerzy A. Sikora

Dr Jerzy A. Sikora, ur. W 1930r. w Cieszynie zajmuje się od dawna badaniem wpływu biorytmów na stan organizmów żywych. W oparciu o własne badania obserwacje i światową literaturę przedmiotu napisał oraz wydał wiele książek.
Jest nazywany ojcem biorytmyki polskiej. Jako niepoprawny optymista jest przekonany, że z kłód rzucanych pod nogi poprzez życie można budować stopnie do sukcesu.